TERAPIJA BOLA

Čime god da je izazvan bol sa kojim se suočavate, posebno ako se radi o hroničnom bolu,
neophodno je da se nađe način da se on iskontroliše.

Prvi korak je svakako konsultacija sa lekarom kako bi se odredio izvor Vašeg bola i pristup
u njegovom rešavanju, a koji bi bio najefikasniji za Vaše stanje.
Kako postoje mnoge različite mogućnosti koje se primenjuju, Vaš lekar će naći
adekvatnu kombinaciju metoda koje će Vam omogućiti olakšanje koje Vam je potrebno.

Terapija može obuhvatati lekove (koji se uzimaju oralno ili putem krema ili flastera),
nervne blokatore, fizikalnu terapiju, injekcije.
Vaš lekar će Vam pružiti odgovore na pitanja vezano za doziranje, neželjene efekte,
i razjasniće Vam stvari koje Vam nisu jasne.

Pacijentima koji se suočavaju sa hroničnim bolom i kojima je najčešće potrebna
dugotrajna terapija, neophodne su česte evaluacije i prilagođavanje terapije.
Bitno je da ste u stalnom kontaktu sa lekarom kako bi se omogućio adekvatan
odgovor dinamici Vašeg bola.

Bol se može iskontrolisati! Dođite da Vam u tome pomognemo!

066 44 44 33    |    066 44 44 77