Opšta Hirurgija

U Irva Clinic-i se izvode svi operativni zahvati iz domena opšte hirurgije i to iz abdominalne hirurgije, endokrine hirurgije i hirurgije dojke.

Sve operacije se rade klasično hirurški, laparoskopskom i endoluminalnom tehnikom.

Irva Clinic raspolaže svim najsavremenijim sredstvima i opremom za izvođenje ovih operativnih zahvata na nivou najboljih svetskih bolnica.

Zahvate izvod hirurški tim Irva klinike i najugledniji hirurzi po pozivu.

Prof.dr Mile Ignjatović

specijalista opšte hirurgije

Prof.dr sci.med.Aleksandar Tomić

specijalista opšte i subspecijalista vaskularne hirurgije

Doc.dr Ivan Marjanović

specijalista opšte i subspecijalista vaskularne hirurgije

Mr sci.med.dr Zlatko Bokun

specijalista opšte hirurgije

Prim.dr Goran Ivić

specijalista opšte hirurgije

"Surgery is the first and the highest division of the healing art, pure in itself, perpetual in its applicability, a working product of heaven and sure of fame on earth" - Sushruta (400 B.C.)

"Hirurgija je prva i najviša oblast isceljivačke umetnosti, čista u samoj sebi, večita u svojoj primeni, radni proizvod nebesa i zasigurno slave na zemlji" - Šušruta Samhita (400 g.pre n.e.)

IRVA CLINIC Specijalna bolnica iz oblasti opšte hirurgije       Beogradskog bataljona 115, Beograd       +381 11 2546 863, +381 65 999 28 99       office@irvaclinic.rs