KARDIOLOGIJA

specijalistički pregled

konsultativni pregled

preoperativni pregled

procena kardiovaskularnog rizika

Neinvazivna dijagnostika:

24h/48h/72h holter EKG-a (po potrebi i 5 do 7 dana)

12-to kanalni holter EKG-a (test opterećenja u realnim životnim uslovima)

24h/48h Holter krvnog pritiska

Test opterećenja (na biciklergometru)

Ultrazvuk srca


mr sci.med.dr Dejan Spiroski

specijalista interne medicine, kardiolog

066 44 44 33    |    066 44 44 77