dr Dušan Ristić

specijalista interne medicine, medikalni onkolog, medicinski direktor

dr Branislav Lukač

sprecijalista radiologije

dr Vesna Lukić

specijalista interne medicine

prim. dr sci. med. dr Zoran Tomašević

specijalista interne medicine, medikalni onkolog

prim. dr Marijana Milović - Kovačević

specijalista interne medicine, medikalni onkolog

prim. dr sci. med. dr Mile Ignjatović

specijalista opšte hirurgije

Doc.dr Ivan Marjanović

specijalista opšte i subspecijalista vaskularne hirurgije

mr sci. med. dr Zlatko Bokun

specijalista opšte hirurgije

mr sci. med. dr Dejan Spiroski

specijalista interne medicine, kardiolog

IRVA CLINIC tim čine lekari specijalisti i pomoćno zdravstveno osoblje bolnice, posvećeni pacijentima, medicini i svom radu.

Tim predstavljaju najeminentniji stručnjaci iz zemlje, koji u kontinuitetu prate sve nove metode koje se promovišu u svetu,

edukacije i novosti u medicini.Izuzev pojedinačnih specijalističkih pregleda lekara i svih vrsta konsultacija, IRVA CLINIC tim daje i konzilijarna mišljenja,

daje "second opinion" nalaze (drugo mišljenje lekara), i pruža sve vrste lekarskih usluga za koje je bolnica registrovana.Iako radimo u službi Vašeg zdravlja, uvek preporučujemo preventivu i apelujemo da najviše vodimo računa

sami o sopstvenom zdravlju!

066 44 44 33    |    066 44 44 77