GRUDNA HIRURGIJA

1. VATS hirurgija

Videoasistirana torakoskopska hirurgija (VATS) je endoskopska hirurgija koja spada u grupu naprednih tehnologija.

Definiše se kao minimalno invazivna hirurgija koja se izvodi bez otvaranja grudnog koša uz pomoć video kamere.

Ona predstavlja novu dimenziju u dijagnostici i lečenju patoloških stanja u grudnom košu.

U sklopu navedene metode vrše se sledeće intervencije:

- VATS timektomije : endoskopsko uklanjanje timusne žlezde kod Myasthenie gravis
- VATS paratireoidektomije: endoskopsko uklanjanje ektopičnih paratireoidnih žlezda kod hiperparatireoidizma
- VATS simpatektomije kod prekomernog znojenja lica, dlanova i pazušnih jama
- VATS lobektomije i segmentektomije (onkološke operacije pluća)
- biopsije pleure kod hroničnih izliva
- biopsije tumorskih promena u plućima i medijastinumu
- biopsija medijastinalnih limfnih čvorova
- operacija recidivnog pneumotoraksa
- operacije perifernih tumora pluća
- operacija cista medijastinuma
- Hirurška korekcija deformiteta grudnog koša
- pectus carinatum (levkaste grudi)
- pectus excavatum (kokošije grudi)
- deformiteti rebarnih lukova

2. Operacije tumora zida grudnog koša

3. Biopsije limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

4. Otvorena hirurgija karcinoma plućaAss. dr Nebojša Marić

grudni hirurg

066 44 44 33    |    066 44 44 77